Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ

Από την μισθοδοσία-πληρωμή συντάξεων του Ιουλίου εφαρμόζεται η νέα φορολογική κλίμακα και έκπτωση φόρου για το φορ. έτος 2016

Όσοι δεν έχουν προστατευόμενα μέλη έχουν επιβάρυνση φόρου 200€ (περίπου 16,4€ ανά μήνα), ένα προστατευόμενο
μέλος 150€ (12,31€ ανά μήνα), δύο προστατευόμενα μέλη 100€ (8,2€ ανά μήνα ) και με τρία προστατευόμενα μέλη δεν υπάρχει επιβάρυνση φόρου σε σχέση με την παλαιά κλίμακα. 

ΜΕΙΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  (δεν εχει εφαρμοστει ακομα)

Για την κράτηση της υγειονομικής περίθαλψης εφαρμόστηκε το άρθρο 44 του Ν4387 και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) (ΕΑΣ) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152) (κάτω των 60 ετων κρατηση).  Η μείωση αυτή όμως επιφέρει μια μικρή αύξηση του φόρου αφού αυξάνεται το φορολογητέο εισόδημα.


ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θα παρατηρήσατε μια αξιόλογη μείωση στη εισφορά αλληλεγγύης στο ενημερωτικό σημείωμα του ΙΚΑ.

 Μέχρι τώρα η εισφορά αλληλεγγύης υπολογιζόταν στο σύνολο των εισοδημάτων (ΚΥΡΙΑ και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ) όπως και ο φόρος. Η ΗΔΙΚΑ επιμέριζε την κράτηση αναλογικά σε σύνταξη και επικουρικό.

                                                   ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου