Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΕΦΤΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ με το σχέδιο που φέρνει ο Κατρουγκαλος? (πίνακας)


   Η πρόταση της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, που κινείται στα πλαίσια επιλογών και των εντολών της τρόικα, του 3ουμνημονίου, έρχεται να νομιμοποιήσει τις παρανομίες του πρώτου και δεύτερο μνημονίου καθώς, και να παρακάμψει τις αποφάσεις του ΣτΕ, που ακυρώνουν τις περικοπές και
απαιτούν την επαναφορά τους.
Δεν χωρεί αμφιβολία ότι οι συντάξεις που προωθεί η κυβέρνηση, είναι χαμηλότερες και από τα χαράτσια, και από το νόμο Λοβέρδου. Εξ άλλου, για αυτό το λόγο γίνεται. Αναφέρεται ακόμα και στο νόμο, ότι οι διαφορές που προκύπτουν για συντάξεις πριν από το νόμο αυτό, αυτές μένουν ως “προσωπική διαφορά” έως το 2018, και μετά εξισώνονται με τον νέο νόμο.
Ποσοστά αναπλήρωσης: Τα ποσοστά αναπλήρωσης της κυβερνητικής πρότασης, από τον τρόπο υπολογισμού τους παράγουν χαμηλότερες συντάξεις απ’ αυτές του Ν. 3863/2010. Σε αυτό το νόμο Λοβέρδου το ποσό σύνταξης καθορίζεται για όλα τα έτη με βάση το μεγαλύτερο συντελεστή που αντιστοιχεί στο τελευταίο πλήρες έτος ασφάλισης. Ενώ στην κυβερνητική πρόταση η σύνταξη καθορίζεται από όλους τους αντίστοιχους συντελεστές της κάθε επιμέρους περιόδου ολόκληρου του εργασιακού βίου, ξεκινώντας από τον χαμηλότερο.
Στην 35ετια για παράδειγμα, ο συντελεστής του Ν. 3863/2010 παράγει 45,85% επί του συντάξιμου μισθού + 360 ευρώ, ενώ ο προτεινόμενος 37,52% του συντάξιμου μισθού + 384 ευρώ. Πολύ μακριά και τα δυο από το 70% της ισχύουσας νομοθεσίας.
Συντάξιμος μισθός: Έως 31/12/2014 ως συντάξιμος μισθός θεωρείται, ο μέσος μισθός της καλύτερης πενταετίας της τελευταίας δεκαετίας. Από την 1/1/2015 (κατά το 3863/2010) η σύνταξη αποτελείται από δύο επιμέρους ποσά, έως το 2010 με τον παλαιό τρόπο, και το υπόλοιπο, ο μέσος μισθός των συνολικών αποδοχών του υπόλοιπου εργάσιμου βίου. Με τον προτεινόμενο νόμο από 1/1/2016, ως συντάξιμος μισθός θεωρείται, ο μέσος μισθός των συνολικών αποδοχών όλου του εργασίμου βίου. Με τον τρόπο αυτό, επέρχεται αλλοίωση του τελικού μέσου μισθού, κατ επέκταση και της σύνταξης.
Στον παρακάτω πίνακα, παραθέτουμε τις συντάξεις έως 31/12/2014, πριν και μετά τα χαράτσια. Τις συντάξεις βάση του Ν. 3863/2010 από την 1/1/2015, και τις παραθέτουμε με την κυβερνητική πρόταση. Παίρνουμε ως βάση τις συντάξεις του μεγαλυτέρου Ταμείου το ΙΚΑ. Τα 35 έτη – 30 έτη- 20 έτη – 15 έτη ασφάλιση. Και το μεγαλύτερο μισθό τα 2400 ευρώ, καθώς έως αυτά τα ποσά υπολογίζονται και οι συντάξεις, έως τα χαμηλότερα τα 500 ευρώ.
Διευκρινίζουμε, πως η σύγκριση γίνεται με τον ίδιο μέσο μισθό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη, οι διαφοροποιήσεις κάθε νόμου που τον αλλοιώνουν προς τα κάτω.
Συγκριτικοί πίνακες - πριν και μετά τα χαράτσια - με τον προτεινόμενο νόμο


ΕΤΗ

Μέσος
Μισθός
Συντάξεις ΙΚΑ ΤΕΑΜ
Έως 31/12/2014
Νόμος Λοβέρδου
3863/2010
Από 1/1/2015
Πρόταση Κατρούγκαλου
Από 1/1/2016


Πριν τα χαράτσια
Μετά τα χαράτσια

Πριν τα χαράτσια
Μετά τα
Χαράτσια


35
2400
1680
1.364
1100 + 360 = 1460
900 + 384 = 1.284
1.140

35
2000
1400
1.192
917 + 360 = 1277
750 + 384 = 1134
1.177

35
1500
1050
997
688 + 360 = 1048
563 + 384 = 911
865


30
2200
1265
1065
752 + 360 = 1112
649 + 384 = 1033
981

30
1800
1015
964
616 + 360 = 976
531 + 384 = 915
869

30
1400
840
798
479 + 360 = 839
412 + 384 = 797
797


20
1000
*487+ 50 =537
537
185 + 360 = 545
168 + 384 = 552
552

20
900
*487+ 45 =532
532
166 + 360 = 526
151 + 384 = 535
535

20
800
*487+ 40 =527
527
148 + 360 = 508
135 + 384 = 519
519


15
700
*487
487
84 + 360 = 444
84 + 384 = 468
468

15
600
*487
487
72 + 360 = 432
72 + 384 = 456
456

15
500
*487
487
60 + 360 = 420
60 + 384 = 444
444

15
400
*487
487
1.               + 360 = 408
48 + 384 = 432
432

*επιδρούν τα κατώτατα όρια ως συμφερότερο ποσό. Δηλαδή, στα κατώτατα όρια, προστίθεται, 1% του μισθού για κάθε έτος, μετά τα 15 χρόνια.
ΤΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ – ΓΙΝΟΝΤΑΙ – ''ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ''
Καταργείται ο θεσμός των κατωτάτων ορίων σύνταξης (487 ευρώ για το ΙΚΑ) και την θέση τους την καταλαμβάνει η φερόμενη ως «εθνική σύνταξη» μειωμένη στα 384 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται κατά 103 ευρώ οι κοινωνικές συντάξεις ( αναπηρίας – θανάτου) αφού ως βάση θα λαμβάνεται η εθνική σύνταξη και όχι τα κατώτατα όρια. Και σε αρκετές περιπτώσεις, μειώνονται ακόμα παρακάτω.
Το ίδιο θα συμβεί και σε όσους και όσες ασφαλίζονται ως «Μερική απασχόληση» δηλαδή το 30% των εργαζομένων, καθώς και στις μητέρες ανηλίκων (με μειωμένη σύνταξη), που προστατεύονται από τα κατώτατα όρια. Σοβαρές επιπτώσεις και στις αναπηρικές συντάξεις και στα προνοιακά επιδόματα και σε ότι άλλο σχετίζεται με τα κατώτατα όρια. Αλλά και σε όλες τις χαμηλές συντάξεις όπως φαίνεται και στον πίνακα.
Μειώσεις πάνω από 20% φέρνει ο νέος νόμος: Συνοπτικά, οι μειώσεις του νέου νόμου είναι πολύ πάνω από 20% και αθροίζονται ως εξής. Μέσο του χαμηλότερου ποσοστού αναπλήρωσης, και τη κατάργηση των κατωτάτων ορίων καθώς, και τα οριζόντια χαράτσια για συντάξεις πάνω από τα 800 ευρώ. Και πάνω σε αυτές προστίθεται η μείωση που προκύπτει, από την αλλοίωση του συντάξιμου μισθού η οποία δεν φαίνεται στον πίνακα.
Νέες γύρος περικοπών 20% - 30%: Οι διαφορές μεταξύ των σημερινών συντάξεων, και όσους συνταξιοδοτούνται μετά το 2016 θα είναι αλματώδεις 20% - 30%. Σύμφωνα με το νόμο λοιπόν, οι διαφορές αυτές, θα παραμείνουν ως «προσωπική διαφορά» προσωρινά έως το 2018, και μετά θα εξισωθούν, δηλαδή θα κοπούν. Και είναι ψέμα όταν λένε δεν κόβονται άλλο οι συντάξεις.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΕΚΑΣ: Το ΕΚΑΣ θεσπίστηκε με το νόμο 2434/1996. Ήρθε να ενισχύσει τις πολύ χαμηλές συντάξεις, καθόσον τα κατώτατα όρια, μετά την αποσύνδεσή τους από τα 20 ημερομίσθια της ΕΓΣΣΕ, βρέθηκαν πολύ κάτω. Με την κυβερνητική πρόταση, περιορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησής του ΕΚΑΣ και το 2019 καταργείται.
Συντάξεις ανασφάλιστων υπερήλικων: Ο θεσμός αυτός έρχεται από πολύ μακριά, είναι οι χιλιάδες συντάξεις του ΟΓΑ που έως το 1998 ήταν χωρίς εισφορές. Σήμερα συνεχίζει και χορηγεί συντάξεις των 360 ευρώ, σε ανασφαλίστους υπερήλικες σε ηλικία 67 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Ο θεσμός αυτός καταργείται, και οι συντάξεις που χορηγούσε, εντάσσονται με αυστηρότερους όρους, στα Επιδόματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ενοποίηση ταμείων: Η άρον - άρον ένταξη όλων των Ταμείων στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ, γίνεται για την υφαρπαγή των εναπομεινάντων αποθεματικών (20 δις) που βρίσκονται ακόμα διάσπαρτα σε Ταμεία. Καθώς, και για την απαλλαγή του κράτους από βάρη κοινωνικής πολιτικής, φορτώνοντας τα στο νέο υπέρ Ταμείο. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και οι 700.000 συντάξεις του ΟΓΑ, οι περισσότερες χωρίς εισφορές ή με ελάχιστες και που βαρύνουν εξ ολοκλήρου το κράτος.
Μύθος τα περί «ανταποδοτικότητας» και «εθνικής σύνταξης» : Ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο. Κοστολογώντας λοιπόν όλες τις συντάξεις με το ποσό της «εθνικής σύνταξης», το συνολικό κόστος, είναι πολύ πάνω από την «κρατική επιχορήγηση» στις συντάξεις. Ψέμα λοιπόν. Ούτε η ανταποδοτικότητα ισχύει καθώς, με τις υπερβολικές αυξήσεις των ορίων ηλικίας στα 67 έτη, έχει ελαχιστοποιηθεί ο συνταξιοδοτούμενος χρόνος στα 13 έτη. Έτσι, για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος για 30 έτη και στην κατηγορία των 1.400 ευρώ, θα καταβάλει εισφορές, 1400 Χ 20% = 280 Χ 14 = 3920 Χ 30 = 117.600 ευρώ εισφορές. Το φερόμενο ως ανταποδοτικό μέρος που του χορηγεί, είναι 412 ευρώ. 412 Χ 12 = 4.944 Χ 13 έτη = 64.272 ευρώ σύνταξη. Δεύτερο ψέμα λοιπόν, αφού σε απόλυτους αριθμούς – και χωρίς την οξοποίηση των αποθεματικών - τα μισά επιστρέφονται ως ανταποδοτικά.
Αγρότες : Οι επιβαρύνσεις των αγροτών από τις ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται υπέρμετρα, καθώς τα 2/3 από αυτές τις πλήρωνε το κράτος και τώρα τις φορτώνει (όλο το 20%) στους αγρότες, αυτή είναι η αλήθεια.
Μιλάμε κατά βάση για τους άπορους αγρότες, οι οποίοι έπαιρναν την σύνταξη ανασφάλιστων υπερήλικων των 360 ευρώ με εισοδηματικά κριτήρια, και το 1998, με το Νόμο 2458/97 υποχρεωθήκαν σε ασφαλιστικές εισφορές κατά 7% για τους ίδιους και κατά 14% καταβάλει το κράτος, οι οποίες, οι χαμηλότερες αναλογούν σε νοητού μισθού των 486,7 ευρώ. Σε αυτούς τους αγρότες, φορτώνει ο νέος νόμος τις όφειλες του κράτους.
Συμπερασματικά λοιπόν, ο νέος νόμος, φέρνει νέες οριζόντιες περικοπές σε όλες τις συντάξεις – μικρές και μεγάλες - το ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο λόγος είναι απλός, «απελευθερώνονται» πόροι για τους λεγόμενους δανειστές.
                                                          ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου