Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Δημόσιο: Ευνοϊκές ρυθμίσεις και για τους πατέρες ανηλίκων

   Ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για τις μητέρες ανηλίκων στο Δημόσιο, ενώ ταχύτερα στη σύνταξη μπορούν να βγουν και οι άντρες που θεμελίωσαν δικαίωμα τη διετία 2011-2012. Για να «κλειδώσει» το δικαίωμα απαιτείται 25ετία και η ύπαρξη ανήλικου τέκνου και στη συνέχεια η... έξοδος γίνεται με τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας.

Δημόσιο: Ευνοϊκές ρυθμίσεις και για τους πατέρες ανηλίκων
Χαμένοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμπληρώνουν 25ετία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 καθώς μπαίνει τέλος στις ειδικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των γονέων με ανήλικα τέκνα. Δηλαδή πλήρης σύνταξη καταβάλλεται πλέον σε ηλικία 67 ετών.
Οπως τονίζει ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, που είναι ειδικός σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου, στο Δημόσιο για τη θεμελίωση ως ημερομηνία ενηλικίωσης λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους που το τέκνο ενηλικιώθηκε (και όχι η ημέρα των γενεθλίων του). Οι ειδικές αυτές διατάξεις επιτρέπουν την ταχύτερη έξοδο για άντρες και γυναίκες που «κλείδωσαν» το δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012.
Αναλυτικά στο δημόσιο τομέα προβλέπονται τα εξής για όσους ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992:
Μητέρες ανήλικων τέκνων. Κερδισμένες είναι όσες θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010, καθώς δικαιούνται σύνταξη στα 50. Και σε αυτήν την περίπτωση για τη συμπλήρωση της 25ετίας συμπεριλαμβάνεται τόσο ασφάλιση στον ιδιωτικό όσο και η υπηρεσία στο Δημόσιο. Επιπλέον όσες υπάλληλοι μπορούν να συμπληρώσουν την 25ετία αναδρομικά το 2010 με εξαγορά πλασματικού χρόνου τέκνων κατοχυρώνουν και αυτές δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 50ού έτους τους. Για θεμελίωση δικαιώματος το 2011 το όριο ηλικίας πάει στο 52ο έτος, ενώ το 2012 διαμορφώνεται στο 55ο. Για τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης των 25 ετών μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλασματικά έτη του νόμου 3865/2010 των τέκνων, εφόσον υπάρχει 15ετής δημόσια υπηρεσία, τα έτη των σπουδών αλλά και της άδειας ανατροφής.
Τρίτεκνες. Ιδιαίτερα ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ισχύουν για τις μητέρες τριών και άνω τέκνων, που θεμελιώνουν δικαίωμα με 20ετία. Ειδικότερα όσες γυναίκες είχαν συμπληρώσει την 20ετία μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010 μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας. Τη διετία 2011-2012 σταδιακά αυξάνονται τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας. Και σε αυτήν την περίπτωση η σύνταξη είναι πλήρης αναλογική των ετών ασφάλισης που θα έχει η ασφαλισμένη τη στιγμή της αίτησης.
Ανδρες γονείς ανήλικων. Μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι άντρες με ανήλικα παιδιά που συμπλήρωσαν 25ετία τη διετία 2011-2012. Το συγκεκριμένο διάστημα υπάρχουν μειωμένα όρια συνταξιοδότησης και η «έξοδος» γίνεται έως και 15 χρόνια ταχύτερα.
Συγκεκριμένα, αν το δικαίωμα κλείδωσε το 2011 η σύνταξη καταβάλλεται στα 52, ενώ το 2012 το όριο πάρει στο 55ο έτος. Σημειώνεται πως το αίτημα μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε στο μέλλον χωρίς να χάνεται το σχετικό δικαίωμα.
Στον αντίποδα χαμένοι είναι όσοι δημόσιοι υπάλληλοι συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι το τέλος του 2010, καθώς δεν υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους πατέρες με ανήλικα. Πάντως, αν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει 25ετία το 2010 με χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να αποποιηθεί τον εν λόγω χρόνο ώστε να συνταξιοδοτηθεί με θεμελίωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.
Τέλος, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.
Ανδρες με τουλάχιστον τρία τέκνα. Οσοι θα θεμελιώσουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με ευνοϊκές προϋποθέσεις. Η δυνατότητα παρέχεται και στους τριτέκνους που μέχρι το 2010 είχαν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης. Τίθεται, όμως, νέο όριο ηλικίας το οποίο και φτάνει στα 52 για όσους θεμελιώσουν δικαίωμα εντός του 2011 και τα 55 για εκείνους που θα το πραγματοποιήσουν το 2012.
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Κατηγορία
Θεμελίωση
Χρόνος
Οριο
Απαιτούμενος
Χρόνος
Πατέρες Ανηλίκων
25 έτη
2011
52
25 έτη
25 έτη
2012
55
25 έτη
25 έτη
Από 1-1-2013
67
25 έτη
Πατέρες
3 και άνω
τέκνων
20 έτη
Εως 31-12-2011
52
21 έτη
20 έτη
2012
55
23 έτη
20 έτη
Από 1-1-2013
67
20 έτη
Μητέρες
ανηλίκων
25 έτη
Εως 31-12-2010
50
25 έτη
25 έτη
2011
52
25 έτη
25 έτη
2012
55
25 έτη
25 έτη
Από 1-1-2013
67
25 έτη
Μητέρες
3 και άνω
τέκνων
20 έτη
Εως
31-12-2010
Χωρίς
όριο
20 έτη
20 έτη
2011
52
21 έτη
20 έτη
2012
55
23 έτη
20 έτη
Από 1-1-2013
67
20 έτη
* Ασφαλισμένοι από 1983 έως και 1992
Τι ισχύει στο Ταμείο Νομικών
Περιορισμένα είναι τα περιθώρια ταχύτερης εξόδου για τις μητέρες ανηλίκων στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, με εξαίρεση τις ασφαλισμένες του Ταμείου Νομικών. Οσες από τις εν λόγω ασφαλισμένες μέχρι 31/12/ 2010 είχαν συμπληρώσει 21 έτη και 6 μήνες ασφάλισης διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμ­­­­­­­­­­­­­­­­­­πλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας, ανεξάρτητα εάν κατά τη συμπλήρωση του ορίου συντρέχει η ανηλικότητα του τέκνου. Οι συγκεκριμένες μητέρες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3863/2010. Μεταβατικές ρυθμίσεις ισχύουν τη διετία 2011- 2012 με σταδιακή αύξη­­­­­ση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης και του ορίου ηλικίας. Τέλος, οι μητέρες ανήλικων τέκνων του Το­­­­­­­­­­­­­­­μέα Ασφάλισης Νομικών που συμπληρώνουν 23 έτη ασφάλισης από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά δικαιούνται σύνταξη στα 67.
«Διαβατήριο» τα 25 έτη για ΔΕΚΟ - τράπεζες
Σύνταξη ακόμα και σε ηλικία 50 ετών μπορούν να πάρουν υπό προϋποθέσεις οι μητέρες ανηλίκων, που ασφαλίστηκαν στα ειδικά ταμεία από το 1983 έως και το 1992.
Μεγάλες τυχερές όσες θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010, ωστόσο ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν και τη διετία 2011-2012.
Για να «κλειδώσει» το συνταξιοδοτικό δικαίωμα απαιτείται η συμπλήρωση 25ετίας και η ταυτόχρονη ύπαρξη ανήλικου τέκνου (λαμβάνεται υπόψη η μέρα συμπλήρωσης του 18ου έτους). Με τις δύο αυτές προϋποθέσεις η μητέρα θεμελιώνει δικαίωμα και μπορεί να αποχωρήσει όποτε πιάσει το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.
Σε περίπτωση που οι δύο προϋποθέσεις -ανηλικότητα τέκνου και 25ετία- συμπληρώνονται μέχρι το τέλος του 2010 η «έξοδος» γίνεται σε ηλικία 50 ετών. Προσοχή, καθώς σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να γίνει χρήση πλασματικών ή εξαγοράσιμων ετών για θεμελίωση με βάση τα όσα προβλέπονται στον νόμο 3863/2010 και 3996/2011 αλλά επιτρέπεται η χρήση χρόνου ανεργίας και των χρόνων του 2084/1992.
Σε περίπτωση που το δικαίωμα κλειδώσει το 2011, πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 52 και μειωμένη στα 50. Το 2012 το όριο πάει στα 55 για πλήρη σύνταξη και στα 53 για μειωμένη, ενώ από φέτος ισχύουν πλέον ενιαία όρια συνταξιοδότησης σε όλα τα Ταμεία. Σημειώνεται πως για θεμελίωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 υπάρχει μια πληθώρα πλασματικών ετών, που μπορούν να αξιοποιηθούν.
Εδώ πρέπει να επισημανθεί πως στην επιλογή της πρόωρης εξόδου το «πέναλτι» είναι 6% τον χρόνο. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως με την υποβολή της αίτησης η μείωση κλειδώνει και παραμένει σε αυτά τα επίπεδα εφ' όρου ζωής.
Οι ευνοϊκές αυτές διατάξεις ισχύουν μόνο για τις μητέρες με ανήλικα τέκνα, που καλύπτονται από τα ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών. Ανδρες πατέρες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με αυτό το καθεστώς μόνο εάν είναι χήροι.
Τέλος, πρέπει να επισημανθεί πως στα ειδικά ταμεία οι γυναίκες ασφαλισμένες μπορούν να κάνουν χρήση και των γενικών προϋποθέσεων που ισχύουν στο ΙΚΑ για συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα παιδιά. Ετσι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εφόσον κατά το παρελθόν συμπληρώνουν 18,5 έτη (5.500 ημέρες) και την ίδια στιγμή συνέτρεχε η ανηλικότητα του τέκνου. Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθήσουν τα όρια ηλικίας του ΙΚΑ.
ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
Ετος
Ετη
Ασφάλισης
Πλήρη
Σύνταξη
Μειωμένη
Σύνταξη
2010
25
50
-
2011
25
52
50
2012
25
55
53
2013 και μετά
25
67
62
*Ασφαλισμένοι κατά την περίοδο 1/1/1983-31/12/1992

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου