Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Επτά παράθυρα για τους 50άρηδες

    Επτά ασφαλιστικές διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα σε χιλιάδες εργαζομένους να βγουν στη σύνταξη πριν συμπληρώσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.

Με τις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις οι πενηντάρηδες μπορούν να ανοίξουν
την πόρτα εξόδου και να πάρουν πλήρη ή μειωμένη σύνταξη (ανάλογα με τον αριθμό των ενσήμων και το Ταμείο). Πρόκειται για μια σειρά διατάξεων που ισχύουν στο Δημόσιο, στα Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών αλλά και στο ΙΚΑ. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν ασφαλισμένους από το 1983 έως και το 1992 (στο ΙΚΑ καλύπτονται και οι προ του 1983 ασφαλισμένοι) που έχουν προλάβει να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012. 
Αναλυτικά:
1. Γυναίκες με 25ετία στο Δημόσιο. Σε περίπτωση που η θεμελίωση έγινε μέχρι το τέλος του 2010 η «έξοδος» με μειωμένη σύνταξη γίνεται στο 55ο έτος. Το 2011 το όριο ηλικίας πάει στο 56ο έτος και το 2012 στο 58ο.
Προσοχή, καθώς για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2010 το «πέναλτι» είναι 4,5% για κάθε έτος πρόωρης εξόδου. Οσες ασφαλισμένες κλειδώσουν το δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 έχουν μείωση 6%.
2. Αντρες με 25ετία στο Δημόσιο. Σε περίπτωση που η θεμελίωση γίνεται τη διετία 2011-2012 ισχύουν μειωμένη όρια. Ειδικότερα το 2011 μειωμένη σύνταξη δίνεται στο 56ο έτος με 25ετία και το 2012 στο 58ο.
3. ΟΤΑ βαρέα. Πρόκειται για εργαζομένους που απασχολούνται αποκλειστικά και με πλήρες ωράριο στις ειδικότητες του Ν. 3660/2008. Εφόσον έχουν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης από τα οποία τουλάχιστον 12 έτη αποκλειστικά στο καθεστώς των βαρέων αποχωρούν με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους.
4. ΙΚΑ γυναίκες. Το ΙΚΑ χορηγεί μειωμένη σύνταξη με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης. Ο εν λόγω χρόνος αφορά πραγματική ασφάλιση, αυτασφάλιση, πλασματικούς χρόνους και επιδοτούμενα διαστήματα.
Αναγκαία προϋπόθεση είναι η ύπαρξη τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης κάθε χρόνο τα τελευταία 5 έτη πριν από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
Το όριο ηλικίας εξαρτάται από το έτος θεμελίωσης δικαιώματος και για το 2010 διαμορφώνεται στο 55ο έτος. Μεταβατικές διατάξεις ισχύουν τη διετία 2011-2012 με σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης.
5. ΙΚΑ γυναίκες με 10.000 ημέρες ασφάλισης. Εφόσον οι απαιτούμενες ημέρες έχουν συμπληρωθεί μέχρι το τέλος του 2010 καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη στο 55ο έτος και πλήρη στο 57ο. Τη διετία 2011-2012 αυξάνονται σταδιακά τόσο τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης όσο κι το όριο ηλικίας.
6. ΔΕΚΟ - Τράπεζες. Με τη συμπλήρωση 25ετίας και του 55ου έτους μέχρι το τέλος του 2010 καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη. Το 2011 το όριο ηλικίας πάει στο 56ο έτος και το 2012 στο 57ο.
7. Βαρέα. Τυχεροί είναι όσοι «κλείδωσαν» το δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 που δικαιούνται πλήρη σύνταξη στο 55ο έτος και μειωμένη στο 53ο.
Το 2011 πλήρης σύνταξη δίνεται σε ηλικία 55 ετών και 9 μηνών και μειωμένη σε ηλικία 53 ετών και 9 μηνών. Το 2012 δίνεται πλήρης σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών και μειωμένη σε ηλικία 54 ετών και 6 μηνών.
Από τον Ιανουάριο του 2013 πλήρης σύνταξη δίνεται σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών και μειωμένη σε ηλικία 58 ετών και 9 μηνών.
ΔΕΚΟ - Τράπεζες (Γυναίκες)
Ετη
ασφάλισης
Ετος
συμπλήρωσης
Για μειωμένη
σύνταξη
25
Μέχρι την 31η/12/2010
55
25
2011
56
25
2012
57
25
Από την 1η/1/2013
62
*Ασφαλισμένες από το 1983 έως και το 1992
Δημόσιο (ασφαλισμένοι από το 1983 έως και το 1992)
Θεμελίωση
Χρόνος
Οριο
Παρατηρήσεις
Γυναίκες
25 έτη
Μέχρι 31/12/2010
55
Μειωμένη
25 έτη
2011
56
Μειωμένη
25 έτη
2012
58
Μειωμένη
Ανδρες
25 έτη
2011
56
Μειωμένη
25 έτη
2012
58
Μειωμένη
ΙΚΑ
Ημέρες
ασφάλισης
Ετος
συμπλήρωσης
Για πλήρη
σύνταξη
Για μειωμένη
σύνταξη
Γυναίκες
4.5
Μέχρι την 31η/12/2010
60
55
4.5
2011
61
56
4.5
2012
62
57
4.5
2013
67
62
10
Μέχρι την 31η/12/2010
57
55
10.4
2011
58
56
10.8
2012
58,5
56,5
Κέρδος έως και 17 χρόνια για γονείς
  Μέχρι και 17 χρόνια ταχύτερα μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου χιλιάδες γονείς που πρόλαβαν να «κλειδώσουν» το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Μία σειρά ευνοϊκών διατάξεων δίνει τη δυνατότητα στις μητέρες να αποχωρήσουν ακόμα και στο 50ό έτος, ενώ τυχεροί είναι και οι άντρες στο Δημόσιο που θεμελίωσαν δικαίωμα τη διετία 2011-2012. Ειδικά για τους γονείς προβλέπονται τα εξής:
1. Δημόσιο. Με τη συμπλήρωση 25ετίας και την ταυτόχρονη ύπαρξη ανήλικου τέκνου κλειδώνει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο Δημόσιο. Στη συνέχεια οι γονείς μπορούν να αποχωρήσουν όποτε συμπληρώσουν το όριο ηλικίας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως στο Δημόσιο ανήλικο θεωρείται το τέκνο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του.
  Για τις μητέρες που ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992 το όριο ηλικίας κυμαίνεται από το 50ό έως το 55ο έτος, ανάλογα με το πότε έγινε η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Οι άντρες με ανήλικα μπορούν να αποχωρήσουν στο 52ο ή στ 55ο έτος, υπό την προϋπόθεση πως συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 ή το 2012 αντίστοιχα (για τους υπολοίπους δεν υπάρχει ευνοϊκό καθεστώς).
2. ΔΕΚΟ και τράπεζες. Κερδισμένες είναι οι μητέρες με ανήλικα που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012. Το όριο ηλικίας κυμαίνεται από 50ό έως 55ο έτος, ενώ όσον αφορά τους άντρες πρέπει να είναι χήροι και να υπαχθούν στο ειδικό αυτό καθεστώς. Σημειώνεται πως στα λεγόμενα «ειδικά» ταμεία για τη θεμελίωση του σχετικού δικαιώματος απαιτείται μόνο η συμπλήρωση του αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης (25ετία) και η ταυτόχρονη ύπαρξη ανηλικότητας τέκνου και όχι και του σχετικού ορίου ηλικίας. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών οι μητέρες ανηλίκων μπορούν να κάνουν χρήση των γενικών προϋποθέσεων που ισχύουν στο ΙΚΑ. Ετσι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν εφόσον κατά το παρελθόν συμπληρώνουν 18,5 έτη (5.500 ημέρες) και την ίδια στιγμή συνέτρεχε η ανηλικότητα του τέκνου.
Οι ασφαλισμένες πριν από το 1983 συνταξιοδοτούνται με τις ίδιες με τις ως άνω προϋποθέσεις, εκτός αν είχαν συμπληρώσει 17 έτη και 6 μήνες ασφάλισης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997. Στην περίπτωση αυτή οι μητέρες θα συνταξιοδοτηθούν με 24 έτη και 6 μήνες χωρίς όριο ηλικίας.
3. ΙΚΑ. Σύνταξη πριν από το 60ό έτος δικαιούνται οι μητέρες ανηλίκων που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση 5.500 ημερών ασφάλισης και η ταυτόχρονη ύπαρξη ανήλικου τέκνου.
Με βάση τη νομοθεσία πλήρης σύνταξη -ανάλογα με το έτος θεμελίωσης- καταβάλλεται από το 55ο έως το 60ό έτος. Μειωμένη δίνεται από το 50ό έως το 55ο έτος, ωστόσο στην περίπτωση αυτή υπάρχει πέναλτι (η μείωση είναι 30% για όσες αποχωρούν πέντε χρόνια νωρίτερα).
4. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Σύνταξη από το 50ό έως το 58ο έτος μπορούν να πάρουν οι μητέρες ανηλίκων του Ταμείου Νομικών, που θεμελίωσαν δικαίωμα πριν από το 2013.
ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Κατηγορία
Θεμελίωση
Χρόνος
Οριο
Απαιτούμενος Χρόνος
Μητέρες ανηλίκων (ασφαλισμένες από το 1983 έως και το 1992)
25 έτη
Μέχρι 31-12-2010
50
25 έτη και άνω
25 έτη
2011
52
25 έτη και άνω
25 έτη
2012
55
25 έτη και άνω
Από 1ης/1/2013
67
25 έτη και άνω
Πατέρες ανηλίκων
25 έτη
Από 1ης/1/2011 μέχρι 31/12/2011
52
25 έτη και άνω
25 έτη
Από 1ης/1/2012 μέχρι 31/12/2012
55
25 έτη και άνω
Από 1ης/1/2013
67
25 έτη και άνω
Μητέρες πριναπό το 1983 απασχοληθείσες
17,5 έτη
Μέχρι 31/12/2010
Χωρίς όριο ηλικίας
24 έτη και 6 μήνες
*Ασφαλισμένοι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992
ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Οριο ηλικίας
Ετος
Ετη
Για πλήρη σύνταξη
Για μειωμένη σύνταξη
Μητέρες/χήροι πατέρες
ανήλικων παιδιών
(ασφαλισμένοι
κατά την περίοδο
1η/1/1983-31/12/1992)
2010
25
50
~
2011
52
50
2012
55
53
2013 και μετά
67
62
*Ασφαλισμένοι από το 1983 έως και 1992
IKA
Κατηγορία
Ημέρες
ασφάλισης
Ετος
συμπλήρωσης
Για πλήρη
σύνταξη
Για μειωμένη
σύνταξη
Μητέρες ανηλίκων
5.5
Μέχρι
31/12/2010
55
50
5.5
2011
57
52
5.5
2012
60
55
5.5
2013
67
62
*Ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1992
Πότε η 35ετία γίνεται «διαβατήριο» σε ΔΕΚΟ - τράπεζες
Σύνταξη με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας δικαιούνται οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι -που ξεκίνησαν να εργάζονται πριν από το 1983- σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ και τράπεζες. Για όσους ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992 υπάρχει όριο ηλικίας, το οποίο ανάλογα με το έτος θεμελίωσης και το ταμείο κυμαίνεται από το 58ο έως το 60ό έτος.
Σημειώνεται πως για τους μετά το 1983 ασφαλισμένους που δεν πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012 από φέτος ισχύουν ενιαίες προϋποθέσεις σε Δημόσιο και Ταμεία. Η «έξοδος» πλέον γίνεται με 40 έτη ασφάλισης σε ηλικία 62 ετών.
Πάντως πρέπει να σημειωθεί πως το δικαίωμα «κλειδώνει» με 35ετία και στη συνέχεια ο ασφαλισμένος μπορεί να αποχωρήσει όποτε συμπληρώσει και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Δηλαδή ασφαλισμένος μετά το 1983 που συμπληρώνει 35ετία το 2011 θα αποχωρήσει όποτε φτάσει το 58ο έτος και τα 36 έτη ασφάλισης. Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:
1. Δημόσιο. Για τους πενηντάρηδες πουν ξεκίνησαν να εργάζονται στο Δημόσιο πριν από το 1983 η «έξοδος» χωρίς όριο ηλικίας γίνεται με 35 πραγματικά έτη ασφάλισης. Η 35ετία μπορεί να συμπληρωθεί με εξαγορά της στρατιωτικής θητείας αλλά όχι με χρήση πλασματικών ετών του νόμου 3865/2010.
Οσοι ασφαλίστηκαν μετά το 1983 αποχωρούν με 35ετία στα 58 αν θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010. Το 2011 απαιτούνται 36 έτη και το 58ο έτος και το 2012 χρειάζονται 37 έτη και το 59ο έτος.
2. ΔΕΚΟ - τράπεζες. Οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας μόλις συμπληρώσουν 35 έτη ασφάλισης. Για τη συμπλήρωση των εν λόγω χρόνων μπορεί να γίνει χρήση μόνο της στρατιωτικής θητείας και μόνο αφού ο ασφαλισμένος συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του.
Για τους ασφαλισμένους από το 1983 έως και το 1992 ισχύει ό,τι αναφέρθηκε ήδη για τους δημοσίους υπαλλήλους. Δηλαδή δίνεται σύνταξη στα 58 αν η θεμελίωση έγινε μέχρι το τέλος του 2010, ενώ μεταβατικές διατάξεις ισχύουν τη διετία 2011-2012.
3. ΙΚΑ. Ενιαίο είναι το καθεστώς για όσους ασφαλίστηκαν πριν από το 1993, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα εξόδου χωρίς όριο ηλικίας. Οσοι συμπλήρωσαν 35ετία μέχρι το τέλος του 2010 αποχωρούν στα 58. Τη διετία 2011-2012 υπάρχουν μεταβατικές ρυθμίσεις, με σταδιακή αύξηση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης και του ορίου ηλικίας.
ΙΚΑ-Δημόσιο-ΔΕΚΟ-Τράπεζες
Θεμελίωση
Χρόνος
Οριο
Απαιτούμενος
χρόνος
35 έτη
31-12-2010
58
35 έτη
35 έτη
2011
58
36 έτη
35 έτη
2012
59
37 έτη
35 έτη
2013
62
40 έτη
*Ασφαλισμένοι από το 1983 έως και το 1992. Στο ΙΚΑ το ίδιο ισχύει και για τους πριν από το 1983 ασφαλισμένους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου