Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος για Ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αφορά Συντάξεις IKA-ETAM, ETEAM.

Αν θέλετε να πληροφορηθείτε για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, επιλέξτε την ενέργεια "Οδηγός αναζήτησης προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος".

Αν θέλετε να υπολογίσετε το βασικό ποσό της σύνταξης που θα πάρετε (στην περίπτωση που
θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα), επιλέξτε την ενέργεια "Υπολογισμός βασικού ποσού Σύνταξης".

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συνταξιοδοτικά θέματα, επιλέξτε την ενέργεια "Λοιπές πληροφορίες".


Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος
Έργαλείο Υπολογισμού Βασικού Ποσού Σύνταξης
Λοιπές πληροφορίες


https://apps.ika.gr/WebPensions/


http://www.ika.gr/gr/infopages/pensioncalc/home.cfm


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου