Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος και Έργαλείο Υπολογισμού Βασικού Ποσού Σύνταξης

Αφορά Συντάξεις IKA-ETAM, ETEAM.

Αν θέλετε να πληροφορηθείτε για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, επιλέξτε την ενέργεια "Οδηγός αναζήτησης προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος".

Αν θέλετε να υπολογίσετε το βασικό ποσό της σύνταξης που θα πάρετε (στην περίπτωση που θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα), επιλέξτε την ενέργεια"Υπολογισμός βασικού ποσού Σύνταξης".


http://www.ika.gr/gr/infopages/pensioncalc/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου