Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ 4161/13 για ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Πρόγραμμα διευκόλυνσης ενήμερων δανειοληπτών

Στη διάθεσή μας πλέον υπάρχει ο νέος νόμος που καθορίζει ένα πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες ή για δανειολήπτες που δεν έχει γίνει καταγγελία ακόμα στις οφειλές τους. Αφορά μόνο στις οφειλές που έχουν προσημείωση στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, είτε είναι στεγαστικά είτε καταναλωτικά είτε επισκευαστικά δάνεια. Ο Νόμος 4161/13 έχει πλεονεκτήματα συγκρίνοντάς τον με το Νόμο Κατσέλη όπως πχ, καταφέρνει να λύσει το πρόβλημα του εγγυητή: Με την υπαγωγή του οφειλέτη στο πρόγραμμα διευκόλυνσης, οι εγγυητές δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Φυσικά, έχει και σχετικά μειονεκτήματα, όπως ότι δεν πραγματοποιείται κούρεμα της οφειλής.
Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, ετοιμάζοντας τον φάκελό σας ώστε να κατατεθεί η αίτησή σας στις τράπεζες και να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Βεβαίως, ο Νόμος 4161/13 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ πρόσφατα, συνεπώς περιμένουμε περαιτέρω οδηγίες και από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Προϋποθέσεις (συνοπτικά)

 • τα δάνεια να έχουν προσημείωση στην κύρια κατοικία και να είναι μη καταγγελμένα (για τα καταγγελμένα δάνεια υπάρχει ο Νόμος Κατσέλη)
 • Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 180.000€
 • Η αντικειμενική αξία του συνόλου της ακίνητης περιουσίας να μην ξεπερνά τις 250.000€
 • Το συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο των οφειλών αυτών να μην ξεπερνά τις 150.000€
 • Το σύνολο τις αξίας καταθέσεων και κινητών να μην ξεπερνά τις 10.000€
Βεβαίως, ο Νόμος 4161/10 προβλέπει και προϋποθέσεις στα εισοδήματα, όπως το ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 15.000€ (το οικογενειακό της 25.000€) και να υπάρχει μείωση στα εισοδήματά μας τουλάχιστον 20% από το 2009.
Επίσης, οι προϋποθέσεις αυτές γίνονται ευνοϊκότερες αν υπάρχει στην οικογένεια άτομο με αναπηρία 67% και άνω ή αν η οικογένεια είναι πολύτεκνη (από τρία παιδιά και πάνω).

Τι προβλέπει το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες (συνοπτικά)

Με την έγκριση του προγράμματος ξεκινάει περίοδος τεσσάρων ετών κατά την οποία πρώτον, ο δανειολήπτης πληρώνει το 30% του μηνιαίου εισοδήματός του και δεύτερον, οι οφειλές τοκίζονται με το επιτόκιο της ΕΚΤ συν 0,75%, εκτός αν το επιτόκιο που έχει ο δανειολήπτης για το δάνειο του είναι μικρότερο, οπότε και δεν αλλάζει. Η διαφορά της νέας δόσης με την παλιά δόση κεφαλαιοποιείται και μετά την περίοδο των τεσσάρων ετών, η οφειλή συνεχίζει με την παλαιά σύμβαση, με τα υπολειπόμενα έτη αποπληρωμής που ίσχυαν τη στιγμή που ο δανειολήπτης υπάχθηκε στη ρύθμιση.
Για τους ανέργους το πρόγραμμα προβλέπει μέσα στην τετραετία, εντελώς άτοκη περίοδο 6 μηνών, κατά την οποία ο οφειλέτης δεν θα πληρώνει καθόλου δόση.

Τροποποιήσεις στο Νόμο Κατσέλη (3869/10)

Ο Νόμος 4161/13, εκτός από το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, προβλέπει και αλλαγές στο Νόμο Κατσέλη. Oι κυριότερες είναι:
 • όταν δεν επαρκούν τα περιουσιακά μας στοιχεία η περίοδος αποπληρωμής καθορίζεται από 3 ως 5 έτη, κατά την κρίση του δικαστή και όχι στενά 4 έτη, όπως ήταν ως τώρα.
 • Η αποπληρωμή των χρεών, όταν έχουμε πρώτη κατοικία, γίνεται πλέον στο 80% της αντικειμενικής αξίας και όχι στο 85% της εμπορικής αξίας.
 • Η διάρκεια αποπληρωμής των χρεών, όταν έχουμε πρώτη κατοικία, διαμορφώνεται και παραπάνω από 20 έτη (ως 35), αν η αρχική σύμβαση ήταν παραπάνω από 20 έτη.
 • Η νέα καταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 10% του συνόλου των αρχικών δόσεων των δανείων με ελάχιστο ποσό τα 40€. Δεν καταργείται όμως το άρθρο που προβλέπει και πλήρη απαλλαγή των οφειλών του δανειολήπτη εξαιτίας σοβαρών δυσμενών περιστάσεων.
 • Ο δανειολήπτης ξεκινά και δίνει την καταβολή αυτή από την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, ωσότου γίνει η δίκη και βγει η οριστική απόφαση.
 • Εισάγεται η διαδικασία της διαμεσολάβησης, πριν τη δικαστική αίτηση, αν το επιλέξει ο οφειλέτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου