Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Face control από την τράπεζα επιβάλλει το ΙΚΑ σε όλους τους συνταξιούχους

Από την 1η Ιουλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου υποχρεούνται εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι του ΙΚΑ να δηλώσουν το παρόν στα τραπεζικά γκισέ. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα καταβληθεί η σύνταξη του Οκτωβρίου. 
Το μέτρο της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ΙΚΑ θα εφαρμοστεί φέτος για πρώτη φορά ενώ θα επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση καθώς το ΙΚΑ θέλει να εντοπίζει εγκαίρως όσους εισπράττουν παράνομα συντάξεις για λογαριασμό συγγενών τους που έχουν αποβιώσει. 
Αναλυτικά, οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ είναι οι εξής: 

  • Οι συνταξιούχοι πρέπει να προσέλθουν στην τράπεζα από την οποία εισπράττουν τη μηνιαία τους σύνταξη 
  • Πρέπει να προσκομίσουν: 
  1. • Το Δελτίο Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  2. • Το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων
  • Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, θα πρέπει ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με πρόσφατη εξουσιοδότηση - θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής - να μεταβεί με τα ίδια δικαιολογητικά στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας σας και ΟΧΙ στην τράπεζα από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξή σας. Το γνήσιο της υπογραφής μπορεί να βεβαιωθεί και με την παρουσία κατ΄ οίκον της Δημοτικής Αστυνομίας ή της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής. 
  • Εάν στο Ενημερωτικό Σημείωμα δεν αναφέρεται ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) στο δεξιό άνω άκρο του Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων, θα πρέπει:
  1.  • Εάν έχετε ΑΜΚΑ να τον προσκομίσετε στην Τράπεζα
  2.  • Εάν δεν έχετε ΑΜΚΑ να φροντίσετε για την έκδοσή του, πριν από την προσέλευσή σας για την απογραφή σας στις τράπεζες όπου και θα πρέπει να το συνυποβάλλετε. Ο προσωπικός αριθμός ΑΜΚΑ μπορεί να εκδοθεί σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή στα γραφεία ΑΜΚΑ των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού Το ΙΚΑ επισημαίνει σε όσους επιθυμούν αλλαγή του λογαριασμού πίστωσης της σύνταξης ότι μπορούν να την πραγματοποιήσουν μέσω τραπεζών και ΕΛΤΑ, χωρίς να απαιτείται η προσέλευση στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου