Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

ο νέος τρόπος καταβολής των εισφορών στο ΙΚΑ

ο νέος τρόπος καταβολής των εισφορών στο ΙΚΑ

Σε ριζική ανατροπή της διαδικασίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μέσω των οποίων το ΙΚΑ εισπράττει τις εισφορές του, προχωρεί το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο της χώρας. Τo fpress αποκαλύπτει και αναλύει

 Τρεις είναι οι βασικές αλλαγές που έρχονται. Οι δύο πρώτες θα ενεργοποιηθούν με νομοθετική ρύθμιση που προωθείται άμεσα στη Βουλή από την 1η Ιανουαρίου 2012 ενώ η τρίτη έχει ήδη ψηφιστεί και θα λειτουργήσει από την 1η Ιουλίου.
Αναλυτικά:
  1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από όλους τους εργοδότες, θα κατατίθεται στο ΙΚΑ ανά μήνα και όχι ανά τρίμηνο όπως συμβαίνει μέχρι τώρα. Η ΑΠΔ είναι η δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον εργοδότη και περιλαμβάνει πληροφορίες ή στοιχεία που αφορούν το χρόνο απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, την αμοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Σε αυτή τη δήλωση στηρίζεται το ΙΚΑ για να εισπράξει τις εισφορές. Η αλλαγή αυτή, θα ενεργοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2012. Μηνιαία θα γίνει και η καταβολή των εισφορών. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το ισχύον καθεστώς, υποχρέωση υποβολής της ΑΠΔ ανά μήνα, έχουν μόνο οι εργοδότες των οικοδομοτεχνικών έργων.
  1. Το ΙΚΑ, θα προχωρήσει –επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2012, στην πιστοποίηση λογιστών, οι οποίοι θα αναλάβουν την υποχρέωση –προφανώς έναντι αμοιβής- να υποβάλλουν τις ΑΠΔ. Στόχος είναι, με αυτό τον τρόπο ο πιστοποιημένος λογιστής να αναλαμβάνει και την ευθύνη για το περιεχόμενο και τη σωστή συμπλήρωση της ΑΠΔ.
  2. Σύμφωνα με την τρίτη αλλαγή που –με βάση τον νόμο- θα ενεργοποιηθεί από τον Ιούλιο του 2011, οι εργοδότες θα υποχρεούνται να πληρώνουν ταυτόχρονα μέσω τραπέζης:
    1. Τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών
    2. Τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ
    3. Τον μισθό του εργαζόμενου.
Η τράπεζα στη συνέχεια θα αναλαμβάνει να αποδώσει τα αντίστοιχα ποσά στους δικαιούχους. Δηλαδή, τις εισφορές στο ΙΚΑ, τους μισθούς στους εργαζόμενους και τους φόρους στο ταμείο του δημοσίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου