Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Από 17 Μαΐου οι προθεσµίες για μισθωτούς και συνταξιούχους

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ υποβολής των δηλώσεων φορολογίας για µισθωτούς και συνταξιούχους ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Οικονοµικών, καθώς και νέα παράταση για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις των ελεύθερων επαγγελµατιών και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για µια ακόµη παράταση προκειµένου να αποσυµφορηθεί το TAXISnet και να δεχθεί τον µεγάλο όγκο των δηλώσεων εισοδήµατοςπου θα αποφέρουν έσοδα, κυρίωςαυτών των ελεύθερων επαγγελµατιών.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε απόφαση του υφυπουργού Οικονοµικών ∆ηµήτρη Κουσελά, η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων για ατοµικές επιχειρήσεις,ελεύθερους επαγγελµατίες παρατείνεται ώς και τις 20 Μαΐου 2011 (έληγε κανονικά στις 5 Μαΐου). Η προθεσµία υποβολής για εισοδήµατα από ακίνητα, κινητές αξίες, γεωργικό εισόδηµα, εισόδηµα από εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης παρατείνεται ώς και τις 20 Μαΐου ανεξαρτήτως ΑΦΜ (έληγε και αυτή στις 5 Μαΐου).

Μισθωτοί, συνταξιούχοι και όσοι έχουν εισόδηµα από το εξωτερικό µπορούν να υποβάλουν δήλωση µέχρι 31 Μαΐου, ανάλογα µε το ΑΦΜ τους, απότις 17 Μαΐου που θα αρχίσουν να τρέχουν οι καταληκτικές προθεσµίες τους αντί για τις 3 Μαΐου (χθες) που προβλεπόταν αρχικά. Πάντως, εφόσον οι δηλώσεις τωνµισθωτών και συνταξιούχων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, η καταληκτική προθεσµία θα είναι η 15η Ιουνίου, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. ΓΙΑΤΙ ∆ΟΘΗΚΕ. Στελέχη του υπουργείου Οικονοµικώναναφέρουν ότιη παράταση των φορολογικώνδηλώσεων για τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους δόθηκε σε µεγάλο βαθµό προκειµένου να υπάρξει η δυνατότητα στο ηλεκτρονικό σύστηµα να δεχθεί τις επόµενες ηµέρες τις δηλώσεις των ελεύθερων επαγγελµατιών και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ενας µεγάλος όγκος από τις δηλώσεις δεν έχει υποβληθεί, παρά το γεγονός ότι η προθεσµία (η δεύτερη στη σειρά) έληγε στις 5 Μαΐου. Γι’ αυτό και σε συνδυασµό µε την παράταση των δηλώσεων αυτών δόθηκε και η παράταση για τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους, ώστε να αποσυµφορηθεί η κατάσταση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου