Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Μέχρι 20 Απριλίου τα οικογενειακά επιδόματα

   Προκαταβολικά θα εισπράττουν εφεξής το επίδομα τέκνων του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, τα ελληνικά νοικοκυριά, όπως προβλέπει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση του Γιώργου Μαυραγάνη και του Γιάννη Βρούτση, που ορίζει ότι η καταβολή θα γίνεται μέσα σε 20 ημερολογιακές ημέρες,από τη συμπλήρωση του πρώτου τριμήνου.Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι αυτή η πρώτη δόση θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων έως τις 20 Απριλίου.


Με βάση την προηγούμενη Απόφαση που τροποποιήθηκε, η δόση του πρώτου τριμήνου πιστωνόταν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μαζί με τη δόση του δευτέρου τριμήνου, δηλαδή στο τέλος του Ιουνίου.

Ειδικότερα, η Απόφαση που συνυπογράφουν ο υφυπουργός Οικονομικών και ο υπουργός Εργασίας ορίζει ότι «το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταβάλλονται για τους δικαιούχους κάθε έτους ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εντός είκοσι (20] ημερολογιακών ημερών. Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 εκάστου έτους ορίζεται η 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους ή τυχόν νέα οριζόμενη με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω προθεσμία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό. Τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά που έχουν δηλωθεί στις εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε1.

Στους δικαιούχους που ήδη λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21. Το ποσό της προκαταβολής θα είναι ίσο με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο τρίμηνο με βάσει την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 που υπέβαλε για το προηγούμενο έτος, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία. Η επεξεργασία και εκκαθάριση των αιτήσεων Α21 με βάση τις συμπληρωματικές − τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, θα πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους.

Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης Α21 εντός της νόμιμης προθεσμίας τα ποσά που προκαταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός αν ο υπόχρεος, εν τω μεταξύ, τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ, με βάση την προβλεπόμενη από τον φορέα διαδικασία. Τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως αναζητούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»iefimerida.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου