Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

τροποποίηση του ποσοστού κράτησης ασθενείας υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (τομέας Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε.) από 5% σε 4% των συνταξιού- -χων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (τ. Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.).

 Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3918/2011 ορίζεται
ότι μεταξύ των πόρων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περιλαμβάνεται και η εισφορά των
συνταξιούχων, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 4%. Στις περιπτώσεις

ασφαλιστικών οργανισμών που η εν λόγω εισφορά είναι μικρότερη από το
παραπάνω ποσοστό, αυτή, από 1/1/2012, διαμορφώνεται στο 4%.
   Συνεπώς, από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το ποσοστό
εισφοράς υπέρ του κλάδου ασθένειας σε είδος είναι πλέον ενιαίο για όλους τους συνταξιούχους του Οργανισμού και προσδιορίζεται σε ποσοστό 4%.
 Εξαίρεση προβλέφθηκε μόνο για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, για τους οποίους ίσχυσε σταδιακή προσαρμογή του ποσοστού από 2,55% στο 4%, με την προσθήκη 0,70% για το έτος 2012 και 0,75% για το έτος 2013, ώστε να διαμορφωθεί τελικώς στο 4%.
  Επιπλέον, με το υπ. αριθμ. πρωτ. ΜΠΔΣ/10362/1961/23-4-2013
έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας γίνονται δεκτά τα ακόλουθα:
   Το ενιαίο ποσοστό εισφοράς υπέρ του κλάδου ασθένειας σε είδος,
4%, ισχύει τόσο για τους Φορείς ή/και Κλάδους Υγείας που εντάχθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, όσο και για τους υπόλοιπους Κλάδους Υγείας, οι οποίοι εντάχθηκαν με μεταγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις, δηλαδή για τους Κλάδους Υγείας του οίκου Ναύτου, του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., του Ε.Τ.Α.Α. και του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..


ΑΔΑ: ΒΛΛΞ4691ΩΓ-Ν93

http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_60_11-10-2013.pdf

2 σχόλια:

  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΣΕ 4 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
    http://www.thrapsaniotis.gr/tipos.397.pdf

    ΑπάντησηΔιαγραφή