Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Εισήχθη η προσφυγή της ΑΔΕΔΥ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο!


Η συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων κερδίζει την πρώτη μάχη στον ευρωπαϊκό “πόλεμο” που έχει ξεκινήσει κατά του Μνημονίου. Η προσφυγή της εισήχθη προς συζήτηση στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναμένεται ορισμός δικασίμου. Η επόμενη κρίσιμη μάχη θα δοθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας.’οπου η ΑΔΕΔΥ έχει προσφύγει μαζί με τον ΔΣΑ την ΕΣΗΕΑ και την Ομοσπονδία Συνταξιούχων.
Η ΑΔΕΔΥ ζητά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ακυρώσει δύο αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα μέτρα μείωσης του ελλείμματος της Ελλάδας. Ουσιαστικά ζητά να ακυρωθεί το Μνημόνιο, καθώς σ’ αυτές τις δύο αποφάσεις καθορίζονται λεπτομερώς όλα τα μέτρα τα οποία υποχρεώθηκε να λάβει η Ελλάδα.
Είναι λοιπόν μάλλον αδύνατο να γίνει δεκτή η προσφυγή, αλλά η συζήτηση του θέματος στο ευρωπαϊκό δικαστήριο εκτιμάται ότι θα δώσει πολλά όπλα στα συνδικάτα για να “πολεμήσουν” κατά της λήψης νέων μέτρων για περικοπές αποδιοχών κλπ.
Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα τεθούν υπό την κρίση του δικαστηρίου αφορούν τις μειώσεις μισθών, την κατάργηση δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδόματος αδείας, τις αλλαγές στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό και τις αυξήσεις έμμεσων φόρων.
Στην προσφυγή της η ΑΔΕΔΥ ζητάει να ακυρωθούν:
1. Η απόφαση 2010/320/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2010 (απευθυνόμενη στην Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης του ελλείμματος)
2. Η απόφαση 2010/486/ΕΕ του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 με την οποία τροποποιείται η προηγούμενη με σκοπό «την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας δια της οποίας ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης του ελλείμματος που κρίνονται αναγκαία, για την αντιμετώπιση της κατάστασης του υπερβολικού ελλείμματος».
Η ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις εκδόθηκαν καθ΄ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Οποιαδήποτε αρμοδιότητα δεν απονέμεται από τα κράτη μέλη στην Ένωση, αλλά ανήκει στα κράτη. Τα μέτρα που μπορούν να αποφασιστούν από το Συμβούλιο κατά τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και να συμπεριληφθούν σε αποφάσεις του, δεν μπορεί να είναι συγκεκριμένα, ρητά και απαρέγκλιτα προβλεπόμενα, καθώς οι Συνθήκες δεν παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτή την αρμοδιότητα.
Επίσης η ΑΔΕΔΥ ισχυρίζεται, ότι οι αποφάσεις αυτές, έρχονται σε αντίθεση με τις Συνθήκες και εκδόθηκαν απλώς σαν ένα μέτρο εκτέλεσης μιας διμερούς σύμβασης μεταξύ των 15 χωρών μελών της Ευρωζώνης και της Ελλάδας. Η αρμοδιότητα αυτή όμως για έκδοση πράξης από το Συμβούλιο, δεν αναγνωρίζεται ούτε προβλέπεται από τις Συνθήκες.
Και τέλος η ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει οι αποφάσεις αυτές, θίγουν κατοχυρωμένα περιουσιακά δικαιώματα και συνεπώς έχουν εκδοθεί κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου