Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ


Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου 
      Θέμα:   Διατήρηση και επέκταση των ευεργετικών διατάξεων για  τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες
Η κυβέρνηση  της ΝΔ έλαβε συγκεκριμένα οικονομικά και θεσμικά μέτρα που αφορούν στην στήριξη των πολύτεκνων και των τρίτεκνων οικογενειών. Μεταξύ των βασικότερων οικονομικών και θεσμικών μέτρων που προωθήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση είναι:

1.Η  εφάπαξ παροχή ποσού 2000 ευρώ  για τη μητέρα που αποκτά  τρίτο παιδί και πάνω από 1-1-2006 χωρίς προϋποθέσεις.
2.Η  απαλλαγή των οικογενειών με  τρία παιδιά από τα τέλη  ταξινόμησης για την αγορά  νέου ΙΧ αυτοκινήτου όπως ισχύει  και για τις πολύτεκνες οικογένειες.
3.Ένταξη  των τρίτεκνων οικογενειών σε  ποσοστό 20% στο νόμο 3260/2004 που αφορά τους πολύτεκνους και έχει σχέση με τις προκηρυσσόμενες θέσεις τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ, κατά Νομαρχία , Φορέα, Κλάδο και Ειδικότητα. Όσον αφορά το νόμο 3250/2004 περί μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ εντάσσοναι ομοίως οι τρίτεκνοι στο 10% των προσλήψεων που αφορά τους πολυτέκνους.
4.Δυνατότητα  στους δημοσίους πολιτικούς διοικητικούς  υπαλλήλους γονείς τριών και  άνω τέκνων ή ενός τέκνου, μέλος  σε οικογένεια με τρία και άνω παιδιά, να τοποθετούνται στον τόπο των συμφερόντων τους.
5.Έμφαση  και σε ότι αφορά στην επιλογή  προγραμμάτων λαϊκών κατοικιών  του Υπουργείου Υγείας και  Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
6.Χορήγηση  Κάρτας Πολιτισμού στους γονείς  καθώς και σε όλα τα παιδιά των τρίτεκνων οικογενειών, όπως στους πολύτεκνους.
7.Το  Υπουργείο Εθνικής Αμύνης θεσμοθέτησε  μέτρα για μειωμένη θητεία.
8.Το  πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης θεσμοθέτησε  μέτρα για τη χορήγηση αδειών  μικροπωλητή λαϊκών αγορών.
9.Το  Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θεσμοθέτησε μέτρα για μετεγγραφές φοιτητών – μελών τρίτεκνων οικογενειών – με τους ίδιους όρους που ισχύουν για πολύτεκνες οικογένειες.
10.Ευεργετικές  διατάξεις υιοθετήθηκαν για τις  τρίτεκνες οικογένειες όμοιες  με τις ισχύουσες για τις  πολύτεκνες και στα Ινστιτούτα δια βίου Εκπαίδευσης , στα Προγράμματα δια βίου Κατάρτισης Δημοσίων ΙΕΚ και στα ποσοστά εισαγωγής σε σχολές Δοκίμων της Αστυνομίας, στις παραγωγικές σχολές Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και στα ΙΕΚ του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Σήμερα  σύμφωνα με τις δεδηλωμένες προθέσεις  της κυβέρνησης, υπάρχει μια διάχυτη  ανησυχία στις τρίτεκνες οικογένειες  και πολύτεκνες οικογένειες της  χώρας ότι ορισμένες από τις ευεργετικές διατάξεις αναμένεται να αναθεωρηθούν από την κυβέρνηση στο πλαίσιο προώθησης των νέων φορολογικών μέτρων. Όπως έχει ήδη επισημάνει η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο επιχειρείται μια πρωτοφανής φορολογική επιδρομή κατά των πολυτέκνων, καθώς καθιερώνεται ως αφορολόγητο όριο τα 12.000 € για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς να προβλέπεται καμία φορολογική ελάφρυνση για τους πολύτεκνους. Αντιστοίχως, η Συνομοσπονδία επισημαίνει ότι και στην περίπτωση του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας θεσπίζεται απαλλαγή 400.000 € για τον άγαμο, κάτι που ισχύει και για τον οικογενειάρχη και για τον πολύτεκνο, ανεξάρτητα του πόσα παιδιά έχει. Ως εκ τούτου, θεωρείται σημαντικό στις νέες ρυθμίσεις να υπάρχει μέριμνα για την πολύτεκνη και την τρίτεκνη οικογένεια. Δυστυχώς, σχετική πρόνοια και κάποια διαφοροποίηση στα επίπονα οικονομικά μέτρα που ήδη έλαβε η κυβέρνηση, δεν υπάρχει και δεν λαμβάνονται υπόψη τα προστατευόμενα τέκνα κάθε οικογένειας.
             -----------------------------------------------------------
Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, αλλά και για τη στήριξη των εν λόγω οικογενειών, είναι κρίσιμο να υπάρξει φορολογική απαλλαγή για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους στο φόρο εισοδήματος και στο φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας ίση με το αφορολόγητο του άγαμου επί τον αριθμό των μελών της οικογενείας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη νέα φορολογική κλίμακα διατηρείται στα 22.000 ευρώ το συνολικό αφορολόγητο όριο ετήσιου εισοδήματος για τους τρίτεκνους. Για τους εργαζομένους με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, δηλαδή για τους πολύτεκνους μισθωτούς, το αφορολόγητο όριο των 22.000 ευρώ, που προβλέπεται για τους τρίτεκνους, εξακολουθεί να προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τρίτο και μετά. Συνεπώς, για τους έχοντες τέσσερα προστατευόμενα τέκνα εξακολουθεί να ισχύει αφορολόγητο όριο ετήσιου εισοδήματος 23.000 ευρώ, για τους έχοντες πέντε τέκνα 24.000 κοκ. Τα αποτελέσματα των αυξήσεων αυτών στους φορολογικούς συντελεστές ενδεικτικά θα είναι:

Α) Οι τρίτεκνοι  μισθωτοί με φορολογούμενες αποδοχές πάνω από 1.900 και μέχρι 2.500 ευρώ το μήνα θα υποστούν επιβαρύνσεις από την αύξηση των μηνιαίων κρατήσεων φόρου κατά 16,89 έως 26,03 ευρώ το μήνα. Επειδή η νέα φορολογική κλίμακα θα εφαρμοσθεί αναδρομικά από τη 1-1-2010, θα κληθούν να καταβάλουν αναδρομικά πρόσθετες κρατήσεις τρεισήμισι μηνών, που θα κυμαίνονται από 59,11 έως 91,10.
Β) Οι τρίτεκνοι  εργαζόμενοι με φορολογούμενες μηνιαίες αποδοχές άνω των 2.500 ευρώ και μέχρι 5.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με κρατήσεις  αυξημένες κατά 27 έως 106,94 ευρώ το μήνα από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η νέα κλίμακα, ενώ θα κληθούν να καταβάλουν και αναδρομικά από 94,50 έως 374,29 ευρώ εάν η κλίμακα ισχύσει από τον Απρίλιο.
Γ) Οι μισθωτοί με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα  και μηνιαίες φορολογούμενες αποδοχές πάνω από 1.700 ευρώ και μέχρι 2.500 ευρώ θα επιβαρυνθούν με κρατήσεις φόρου αυξημένες κατά 3,10 έως 24,63 ευρώ. Εάν η κλίμακα τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο θα πληρώσουν και αναδρομικά επιπλέον κρατήσεις από 10,85 έως 86,21 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ  Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

1. Υπάρχει πολιτική βούληση εκ μέρους του Υπουργείου για τη λήψη μέτρων που θα συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των τρίτεκνων  κα πολύτεκνων οικογενειών από τα επίπονα οικονομικά μέτρα που  ήδη έλαβε η κυβέρνηση, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα προστατευόμενα τέκνα κάθε οικογένειας;
2. Ποιές είναι οι ακριβείς προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με τη διατήρηση και την επέκταση των ευεργετικών διατάξεων προς τις πολύτεκνες και τις τρίτεκνες οικογένειες; Ποιές από τις υπάρχουσες ευνοϊκές διατάξεις προτίθεστε να αναθεωρήσετε στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο; Υπάρχει η πολιτική βούληση να ενισχύσετε τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με συγκεκριμένα μέτρα, έργο που ξεκίνησε η προηγούμενη κυβέρνηση;

Αθήνα, 11/3/2010

Οι ερωτώντες  Βουλευτές

Λευτέρης  Αυγενάκης
Κωνσταντινίδης  Στάθης
Παπαδόπουλος Μιχάλης
Αναστάσιος  Νεράντζης
Μάριος  Σαλμάς
Κωνσταντίνος  Παπασιώζος
Δημήτρης  Τσουμάνης
Ιωάννης Λαμπρόπουλος
Αλέξανδρος  Δερμεντζόπουλος
Γαληνός Σπυρίδων
Κεδίκογλου  Σίμος
Νικολόπουλος  Νίκος
Πλακιωτάκης Γιάννης
Κουκοδήμος  Κώστας
Σταϊκούρας  Χρίστος
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος
Καράογλου Θεόδωρος
Τζηκαλάγιας Γεώργιος
Βαγιώνας  Γεώργιος
Παναγιωτόπουλος Νίκος
Γιαννόπουλος  Αθανάσιος

1 σχόλιο:

  1. Εφόσον ενημερωθείς για το τι ισχύει η΄τι θα ισχύει για τα παιδιά που θα δώσουν φέτος Πανελλήνιες ,σε παρακαλώ, ενημέρωσέ μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή